БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Море от мрак

Теа (evilteo)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Прелива черният мрак, прелива тъмнината на талази. И сенки лутат се пак, молят се мракът да ги опази. Чернота залива полята, плискат се мрачни вълни. Черна влага обгръща земята, рони пясъкът черни сълзи. Приижда пак тъмата, потъва светлото петно в мрак. Затънала, скимти и светлината на последния умиращ светъм знак. И нося се в море от мрак - черна лодка и лодкар, мечтаещи за черен час, в който приливът ще дойде. Тогава всичко ще е черно, ще бушува тъмното море и вятърът ще люшка вечно лодката към мрачни брегове.