БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


(Чистачката е вещица с метла...)

Богдана Георгиева Соколов (serenity)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Чистачката е вещица с метла,
развила непосилната магия
света да върне във реда,
който разбихме всички ние.

Затуй не се присмивайте, деца,
защото някой ден ще разберете,
че няма по-трагично от това,
че силата й е била отнета.


2005-03-29