БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Пожари

Мария Райнова Петрова (mag2002)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Днес е сезонът на огнените слънца, но небесното синьо е друго- клони към зелено. Оранжеви пламъци палят. Задъхан ефирът, увисва насечен от хиляди тихи крила. Безмълвно запалвам очите си . Ще лумне пожар. Ще горят. На него ще стопля ръцете си, псле ще те прегърна. Знаеш ли? Птиците вечно сънуват небе... Дори ако то не ги чака..