БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ЛЪЖАТА И ШЕГАТА

()

Раздел: Фейлетони  Цикъл:

                            
                                 Лъжата и Шегата


   Преди години, когато Разумът бил млад и буен, срешнал чистата Съвест и от пръв поглед се влюбил в нея. Направили богата свадба. Родили им се близначена, на които бабувала Справедливостта. Кръстили ги Лъжа и Шега.Те много си приличали,  затова се наложило да вържат на Лъжата конец на ръката, за да ги различават. Веднъж , когато Съвестта ги къпела, конецът паднал от ръката на Лъжата и майката отново не могла да ги разпознава. Извикали баба им - Справедливостта. Но нали била позастаряла и тя не могла да ги познае. Когато тръгнала да си отива, дала на Съвестта и Разума съвет:
    -Наблюдавайте ги, подмокрят ли се, детето, което се усмихва, то е Лъжата.
    Така и сторили. Затова в подмокрени времена Лъжата е весела, Шегата- тъжна и страда. 


2005-03-26