БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БИРХАЛЕЙСКО (Ти...мене...уважа'аш ли ме?)

Георги Иванов Вуйков (жоро_79)

Раздел: Подражания/Пародии  Цикъл:

Жив е той, жив е, там в кръчмето, потънал в пот и прах, пухти и пъшка - юнак с дълбока алкохолна травма, юнак в пиянство и без задръжки. На една страна захвърлил шуба, на друга - риза, на две разпрана. Очи блеснали, глава се люшка, уста проклинат цяла система. Пухти юнакът, а на тавана лампи в редица мигат сърдито. Старци запиват в сепарето, и течността тече още по-силно. Мъка е сега. Пийте, дъртаци, тез хладни ментета, грейте и вие, неонови лампи! В таз битова кръчма ще да запива и тоя юнак - но, пийни и ти, момче! Тоз, който падне в бой с алкохола, той просто заспива! Него жалеят жени, деца и старци, приятели жарки и другари по чашка за него сръбват. Настане вечер, месец изгрее, мъжаги запиват по механите, помияри вият гладни в тревите, пияници пеят и опознават тротоара...
2005-03-24