БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Присъни ми се

Мея (мея)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Присъни ми се свобода.
Не прикованата, да не възкръсне,
и не разголената на Дьолакроа,
не от бездиханието на кръстовете.
Тя беше бегла, по девически сама,
а в себе си тъй несамотна беше,
че сякаш се възраждаше и от това
да е навсякъде и никъде, близо и далече.
Не помня образа И. Полъх ли е бил
или насмешка придирчива на съдбата.
Страхът ми мислеше си, че е убил
завинаги и безвъзвратно свободата.
Но тя се връща някой път насън
в неосъзнатата ни сила да покълне
като кокиче подир тежък зимен сън.
Или в душата. Да благослови.
И да прокълне.