БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


недоМАРТенско АПРИЛстване

А-BB (atanas borisov)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: безСезонни сМЕСЕЦИ

   
              Априлското ми междувремие
            недомартенско се смееше на капки,
           накокичено без пролетно напътствие
             то път пое към топлоплодни жарки!

           И вятърът презоблачно се смееше,
             държейки в скутите си снегове,
        а някакъв човечец пак априлстваше,
         търсейки сред тленното горещи светове.
  
          Междумартенската синева разтвори длани.
           незапролетявайки се, пееше на глас
          и часовете свиваше във зимни арки
            където студовете се скицираха в анфас.
       
         А  там  преплитаха се  умствени  миражи 
          към предаприлска тиха топлина,
            но мартенските  снежни  стражи
             не  пускаха все  още  пролетта.
    
     И недоМАРТенско АПРИЛстване витаеше в астрала
         като няма сянка  на  изпуснат   сладолед,
        а студът отмерваше  по  нова скала
      ритъма сърдечен на един МАРТопоет!
   
        
        

2005-03-20