БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Неверен Живот

Боряна Чанкова Димитрова (blood_drop)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Животът – стъпка към смъртта,
Объркан сън от силуети смътни.
Тъй лесно е да плачеш за света,
В студено отчаяние да тръпнеш.

Захвърлени на стръмен склон,
Ний спъваме се, падаме надолу,
А горе там – копринен небосклон
Подтиква ни да ставаме отново.

И на какво да се надяваме не знаем,
Освен на себе си, на своето сърце,
А пък животът даден е на заем
И носим го с изтръпнали ръце.

Нелепо е да бъдем ний щастливи
И да се лъжем, че от радост са сълзите.
Вълна от миналото се разлива,
На повърхността излиза от очите.

И раждаме се пак, за да живеем…
Да поживеем, после да умрем
И след живота толкова неверен
В смъртта ще се събудим някой ден.