БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Порастване

Тодор Пламенов Чолаков (toshko)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Съхранени

дете, засмяно, радостно, щастливо
ученик, любопитен, искащ, знаещ
студент, амбициозен, уверен, можещ
мъж, нежен, разбиращ, силен
старец, опитен, мъдър, добър


2005-03-09