БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ИСТИНАТА ЗА АДА

Любомир Георгиев Занев (любомир)

Раздел: Източни форми (рубаи, хайку, танка)  Цикъл: МОИТЕ ХАЙКУ - 2005 2005 2005

 на един убит в Ирак

ПРИЯТЕЛСКИЯТ ОГЪН
УБИВА НЕЖНО
.

…РАЯТ Е ГАРАНТИРАН.


2005-03-07