БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

СГОВОРНАТА КЪЩА

Borislav Nikolov (b.f.n)

Раздел: Приказки и детска литература  Цикъл:

СГОВОРНАТА КЪЩА

 

 

Някъде нейде в гората

имаше къщичка чудновата

на баба Златка и нейните деца,

а те са куче, котка и коза.

 

Всеки ден жената

готвеше на децата,

а те смирено чакаха отвън

да ги покани с тиганен звън.

 

Ето силен звън прозвуча

и животните се втурнаха през тясната врата.

Седнаха на своите места

в очакване на вкусната храна.

 

На дървената маса

баба Златка постави каша

с вкус и миризма,

напомнящи добрите стари времена.

 

Но какво се случи сега!

Тя избърса свойте очила

и погледна към Писана,

която бе цялата засмяна.

 

Хей  Писано!-

“Лъжицата веднага остави

и лапите си погледни!

Не знаеш ли поне,

че с мръсни ръце не се яде”

 

Писана я погледна

и през вратата изчезна

да измие лапите си веднага

със сапун и вода.

 

Шаро като чу това опашката подви

и бързо под масата се скри.

А баба Златка продължи

шумно да гълчи:

 

Видях те Шаро,

видях те къде се скри!

Веднага лапите си покажи!

Знам, че тез петна

са от твоите крака!”

 

Шаро се почеса по главата

и бързо хукна към чешмата.

Той от малък бе разбрал,

че който спори и негодува

 много дълго ще гладува.

 

На малка табуретка

със скръстени крака

бе седнала любимката

на баба бялата коза.

 

Смееше се тя от сърце

и пред малко огледалце

гримираше своето лице.

 

Мила моя, искам да ти кажа,

че тук не е салон за красота,

и ако не слушаш, ще ти покажа

пътя към входната врата!”,

 

Каза баба Златка

и продължи

да слага каша

на всеки около дъбовата маса.

 

Скоро всички бяха седнали

с дървени лъжици във ръце

и чакаха баба Златка

старт начален да даде.

 

А тя изморена седна

и към рунтавия Шаро погледна.

Попита го с пресипнал глас

какво е свършил до този час.

 

Шаро се притесни,

На баба той се извини

и започна да говори

за днешните си неволи.

 

Цял ден стопанке, бях зает

и гледах в двора всичко да е наред,

защото през тез високи планини

минават всякакви крадци.

 

Например днес Лисана я хванах да краде

 кокошки от нашето мазе.

Пуснах я защото, тя ми обеща,

че няма да се случва повече това.”

 

А ти Писано,

какво ще кажеш за изминалия ден,

или само мъркане

ще слушам отново пак до мен.

 

Че чувам на тавана как

мишлетата с големия мишок

всяка вечер да играят

шумен казачок.”

 

Писана спря да мърка

и както бе засмяна

започна да разказва

какво се случи на тавана.

 

Снощи бабо,

хванах две мишлета

и преди да ги изям

цялата потънах в срам.

 

Пристигна големия мишок и ми каза,

че те са само палави деца

и би трябвало да им простя.

А след това ми обеща,

че на тавана ще царува пълна тишина.

 

Пуснах ги като повярвах на това,

а те ми благодариха

и в миг във дупката се скриха.”

 

Сега козичке, ти кажи,

какво си свършила ми разкажи,

за да мога аз да знам

колко храничка да ти дам?”

 

Цял ден трева  пасях,

   и много напалнях

че от моето млекце

ще ви дам на всички от сърце.”

 

Доволна баба Златка

се усмихна на своите деца

за полезните неща,

които бяха свършили през деня,

 

Тя доволна ги погали

и шумно ги похвали,

И накрая им пожела

Лека нощ  деца!!

.

 

 

За контакти: B.F.N. Ул. Кричим № 15 София Тел 62 69 43

Bobby Niкolov

 

 

 

 

 

 


2005-03-05