БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Белия Олеандър (документ 0004)

PZ 818 (paradoks)

Раздел: Сюрреалистична поезия  Цикъл: Дневника на един парадокс или просто игра на думи...

Белия Олеандър (игра на думи) Майчина заръка Майчина повеля Майчината власт силата на тези думи... наслаждава се на тишината сенотав на сълзата И въприки всичко Аз знам че майка ми ме обича! 1.03.2005
2005-02-28