БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Лабиринт

Мария Райнова Петрова (mag2002)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Пленена в тънка, мрежеста мъгла се мята утринта обезумяла. В душата пада киселинен дъжд и я разяжда - вече не е цяла. Объркана пълзи. Почти се влачи. Неясен, дрезгав глас я мами... Тя се лута. Разлива в ляво сякаш прилив ласкав, а в дясно безразличие преде. Направо ли? Не е възможно. Там пътят изтънява. Ще се скъса. Тогава накъде... Мъглата стяга мрежата по-гъсто. Пълзя в отчаян лабиринт. Душата следвам.