БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


pinheads on the move

димитър к. димитров (хосе)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

карфиците на преструвките
бяха взели лицето и за танцова площадка
на която редовно да се упражняват
бяха толкова сигурни че и харесва
да усеща ситните им стъпки под очите си
показваха и нови все по-сложни фигури
a вечер прибираха в джоба на гардероба дантелата
която се образуваше откъдето са минали
и и пишеха отличен от вътрешната страна на кожата
не забелязаха кога се е плъзнала
под процепа на вратата и е излязла