БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Евангелието на Тома- превод от английски

Костадин Йорданов Боянов (paladin)

Раздел: Разни (не влизащи в нито един раздел)  Цикъл:

Евангелие на св. Тома Предговор: Евангелието на Тома е открито през 1945г. в Nag Hammadi- Египет. Оригиналът се пази в Етиопската национална библиотека. Текстът е написан на коптски, езикът на който са говорили апостолите. Има спорове дали е от II век. Някои учени го отнасят дори като първи текст на Исус, предхождащ евангелията. Изследователите са уверени, че оригиналният текст, от който е копието, датира от 60-70г от н.е. и е открит гръцки превод. Настоящият превод се основава на сравнение между три английски превода – на Blatz, Layton и Doresse, както и коментарите към гръцкото копие. Пролог- Това са тайни думи, които живият Исус говори и юдеят Тома Близнак написа. (1) И той каза: Този, който намери смисъла на тези думи, няма да вкуси смъртта. (2) Исус каза: “ Нека този, който търси, да не спира, докато намери; и като намери, ще се развълнува от намереното; бидейки развълнуван, ще се очарова и ще царува над вселената./целостта/ 3) Исус каза:” И ако тези, които ви водят, кажат:”Вижте, царството е в небесата”, то птиците небесни ще ви предвождат. Ако ви кажат:” В морете е.”, рибите ще ви изпреварят. Но царството е вътре във вас. И е извън вас. “Когато опознаете себе си, ще бъдете разпознати. И ще разберете, че вие самите сте деца на живия Отец. Но ако не се опознаете, вие сте в бедност и вие самите сте бедността.” 4)Исус каза: И нека напредналия на дни не се двоуми да попита седемдневното дете за смисъла на живота, и ще живее; защото мнозина от първите ще са последни, и ще станат едно и също. 5 [5]. Исус каза: “ Знай какво е зад лицето ти, и което е скрито от теб, ще се разкрие. Защото няма нищо тайно, което да не стане явно!” (6) Учениците му го попитаха и му казаха: Искаш ли от нас да постим? И как да се молим и даваме милостини? Каква диета да следваме? Исус каза: Не лъжете и не правете това, което ви отвращава; понеже всичко е видно от небесата; защото няма нищо тайно, което да не стане явно и нищо покрито няма да остане без да се разкрие. 7 [7].Исус каза: “Благословен е лъва, който изяжда човек, защото лъва става човек. Но проклет да е човекът, когото лъва изяжда, защото човека става лъв!” 8 [8]. После той каза: “ Човекът е като сръчен рибар, който хвърля мрежата си в морето. Той я изважда от морето, пълна с малки рибки, и между тях умния рибар намира голяма и отлична. Той хвърля всичките малки риби обратно в морето, без да се съмнява, че е избрал голямата. Който има уши да слуша, нека слуша!” (9) Исус каза:” Чуйте, сеячът пристъпя, взима шепа и хвърля. Сега, някои зърна падат на пътя, и птиците ги отнасят. Други падат на камъните, не се вкореняват в земята и не дават добив. Други падат в тръните, те задушават семената и червеите ги поглъщат. А други падат на добра земя и дават добра реколта- 60 и дори 120 кратно за една мярка.” 10) Исус каза: “Аз запалих огън в света и вижте, аз ще го пазя, докато пламти!” (11) Исус каза: “Това небе ще премине, и онова над него ще премине. И мъртвите не ще са живи, и живите не ще погинат. В дните, когато вие се храните с мъртво, вие го правите живо. Но когато станете в Светлина, какво ще правите? В денят, когато станете едно, ще станете двама/двойнствени!/ И като станете двама, какво ще правите?” (12)Учениците казаха на Исус: Предчувстваме, че ще ни напуснеш; кой от нас ще ни води? Исус им каза: Дето и да ходите, ще идете при James Справедливия, когото славят небесата, както земята всичко живо. Бел. пр.- James Справедливия е ръководел християнската общност в Йерусалим до 60-70 г. от н.е. 14 [13].Исус каза на учениците си: “ Сравнете ме, на кого ви приличам?” Симон Петър му каза: “Ти си приличен на ангел!” Матей му каза: “ Ти си като умен мъж и философ!” Тома му каза:” Учителю, езикът ми не може да намери думи да изкаже кому си приличен.” Исус каза: “ Не съм повече твой учител, защото си се напил и си опиянен от моя животрептящ извор!” После го отведе настрани и му каза три думи. И когато Тома се върна при другарите си, те го попитаха: “ Какво ти рече Исус?” И Тома им отвърна: “ Ако ви кажа дори една от думите, които ми каза, ще грабнете камъни и ще ги хвърлите върху ми, и огън ще дойде връз камъните и ще ви изгори!” 15 [14]. Исус им каза: “Когато постите, вие си причинявате грях; когато се молите, вие ще бъдете порицани; когато давате милостини ще нараните вътрешните си духове! Но когато влизате във всяка земя и пътувате из всяка страна, където сте приети, яжте каквото ви дават. Лекувайте тези измежду тях, които са болни. Понеже нищо, което влиза във устата, няма да ви опетни, а каквото излиза от устата ви, то е, което би ви опозорило!” 16 [15].Исус каза: “ Когато видите Оня, който не е роден от жена, паднете с лица към земята и благоговейте Го: Той е вашия Отец!” 16) Исус каза: Може би хората си мислят, че идвам да донеса мир на света; и те не знаят, че идвам да дам раздяла на земята, огън, меч и бран. Ако има петима в една къща, трима ще се обърнат срещу двама и двама срещу трима, баща срещу син и син срещу баща ще се изправят като врагове. (17) Исус каза: Аз ще ви дам онова, което очите не са виждали, ушите не са чували, ръцете не са докосвали и не е влизало в човешкото сърце. (18) Учениците казаха на Исус: Кажи ни как ще дойде края ни? Исус каза: Докато разкривате началото, защо търсите края? Където е началото, там е и края. Благословен оня, който стои в началото, знае края и не ще вкуси смъртта. 19)Исус каза: Благословен оня, който съществува преди да е станал жив. Ако ми станете ученици и слушате думите ми, тези камъни ще ви слугуват. За вас има пет дървета в Рая, които не се променят, дори зиме или лете, и листата им не падат. Който ги опознае, няма да вкуси смърт. (20) Учениците казаха на Исус, “Кажи ни на какво прилича Царството Небесно.” Той им каза, “ То е като плод на синапено зърно. То е най-малко от всичките други семена, но падайки на разорана почва израства с огромни листа, сянка за птиците небесни.” (21)Мария попита Исус: На кого приличат учениците ти? Той каза: Те са като малки деца, живеещи на земя, която не е тяхна. Когато стопаните дойдат, ще кажат: Махнете се от земята ни! И обезнаследени в тяхно присъствие, те ще им я върнат. Затова ви казвам: Ако господаря на къщата знае, че ще дойде крадец, той ще бди преди да дойде и няма да му позволи да нахлуе в дома му и да изнесе покъщнината. Бъдете бдителни към света; въоръжете се с голяма сила, разбойниците да не намерят път към вас, понеже те ще открият всяко слабо място. Бъдете като разсъдливия човек! Когато узрее плода, той идва бързо, обира го и прибира реколтата. Който има уши да слуша, нека слуша!” 22) Исус видя няколко деца, които бяха кърмени. Той каза на учениците си: Тези деца, които сучат са като онези, които влизат в Царството небесно. Те му казаха: Ако станем като децата, ще влезем ли в Царството Божие? Исус им рече: Когато направите двойното единично, когато направите вътрешното като външното и външното като вътрешното, горното като долното, и когато направите мъжкото и женското едно, така че мъжкото да не е повече мъжко и женското да не е повече женско, и когато направите очи на мястото на око, ръка на мястото на ръка, крак на мястото на крак и образ на мястото на образ, тогава ще влезете в Небесното царство. (23) Исус каза, “ Ще избера от вас един на хиляда и двама на десет хиляди. И те ще застанат пред останалите като един и същи.” 24) Учениците му казаха, “ Покажи ни мястото, откъдето идеш, за да знаем да го открием!” Той им отговори: “Който има уши, нека слуша! Ако има светлина в човека от светлина, тя осветява целия свят: ако той не осветява, в него е тъмнината.” (25) Исус каза, “Обичай ближния като собствената си душа; пази го като зеницата на окото си.” (26) Исус каза, “ Ти виждаш сламката в окото на брат си, а не виждаш гредата в собственото си око. Когато извадиш гредата от окото си, тогава ще можеш да видиш ясно и да извадиш сламката от братовото око.” 27) Исус каза: Ако не се въздържате от света, няма да намерите Царството Божие; Ако не направите събота истински Sabbath , няма да видите Отца.” 28) Исус каза, “ Аз застанах пред тях насред света и им се изявих по плът. Намерих ги всичките пияни. Не намерих никой от тях жаден. И душата ми се опечали за синовете човешки, защото са слепи в сърцата си и не виждат. Защото празни са дошли в света и отново празни ще си отидат. Но сега те са пияни. Когато изтрезнеят от виното, те ще се разкайват.” (29) Исус каза: Удивително е, ако за духа е дошла плътта. Но ако духа е дошъл заради тялото е чудо на чудесата. Чудя се, как такова голямо богатство си е направило дом в такава бедност. 30) Исус каза: Където има трима Богове, те са Богове. Където има двама или дори един- аз живея в него. Повдигни камъка и ще ме намериш, разцепи дървото и дори там ще ме откриеш. 31) Исус каза,” Никой пророк не е признат в родния си град. Лекарят не лекува хора, които го познават.” (32) Исус каза, “Никой град, построен на висок хълм и укрепен, не може да падне или да се скрие.” Има предвид вярата- бел.пр. (33) Исус каза, “Това, което чуваш с едното си ухо, проповядвай от покривите на къщите докато е стигнало до другото ухо. Наистина, няма запалена лампа, скрита под съдината, нито сложена на скрито място. По-право тя се слага на светилник, така че всеки който влиза и излиза би видял светлината й.” (34) Исус каза,” Ако слепецът води друг слепец, и двамата ще паднат в дупката.” 35) Исус каза,” Никой не може да влезе в къщата на силния човек и да я разбие, без първо да е завързал ръцете му. Едва тогава може да обере къщата му.” Никой не може да обере плодовете на вярата, ако не я е разбрал първо.-Бел.пр. (36) Исус каза: Не се тревожете от сутрин до вечер и от вечер до сутрин какво ще облечете. (37)Учениците му казаха: В кой ден ще ни се откриеш, в кой ден ще те съзрем? Исус каза: “ Когато се съблечете, без да се засрамите, и вземете одеждите си и ги поставите под краката си като малки деца и ги стъпчете! Тогава ще видите Сина на всичко живо и няма да се боите.” (38)Исус каза: Много пъти желаехте да чуете тези думи, които ви казвам, понеже нямате друг, от когото да ги чуете. Ще дойдат дни, когато ще ме търсите и няма да ме намерите. (39) Исус каза: Фарисеите и книжниците са взели ключовете на знанието и са ги скрили. Те нито влизат, нито позволяват на другите да влязат. Но вие бъдете мъдри като змиите и невинни като гълъбите. (40) Исус каза: “ Една лоза беше засадена извън Отца. Тя няма да расте силна, докато той в нея не се прояви, ще бъде изкоренена и унищожена.” (41) Исус каза: На този, който има в ръката си, ще му се придаде; и този който няма, от него ще се отнеме и малкото, което има. (42) Исус каза: Станете странници! (43)Учениците му казаха,” Кой си ти, че ни казваш тези неща? Исус им рече, “ Не разбирате ли кой съм от нещата, които ви говоря? Или сте станали като юдеите; ако обичат дървото, отвращават се от плодовете му, ако обичат плодовете, презират дървото.” (44) Исус каза: Който богохулства срещу Отца, ще бъде опростен, и който хули Сина ще бъде опростен; но който хули Светия Дух, няма да бъде опростен, нито на земята, нито на небето. 45) Исус каза: Не се бере грозде от тръни, нито смокини от храсти, които не дават плод. Добрият човек излага на показ доброто от своето съкровище; лошият показва зли неща от злото съкровище, което е в сърцето му, и казва злобни неща, защото сърцето му е преизпълнено със злоба. (46)Исус каза, “От Адам до Йоан Кръстител, измежду децата, родени от жена няма по-извисен от Йоан Кръстител, чиито очи не се повредиха /съзрели истината -бел.пр./. Но аз казвам: Който измежду вас стане малък като децата, ще познае Царството Божие и ще стане по-горен дори от Йоана. (47) Исус каза: Не е възможно човек да язди два коня или да опъва два лъка; нито е възможно слугата да служи на двама господари, ако не почита единия, а оскърбява другия. Никой не пие от старото вино и веднага да пожелае да опита от новото. Не се пълни ново вино в стари мяхове, понеже ще се спукат, нито старо вино се пълни в нови мяхове, понеже ще се развали. Не се пришива старо парче на нова дреха, за да не се разпори.” (48)Исус каза: Ако двама сключат съюз помежду си в една къща, те ще кажат на планината: Премести се!, и тя ще се отмести. 49) Исус каза: “Блажени самотните и избраните, защото ще намерите Царството Божие; откъдето идвате, там ще се завърнете отново.” (50) Исус каза, “Ако ви попитат: Откъде идвате?, кажете им: Ние идем от светлината, мястото където светлината в собствената си хармония произлиза и намира покой. Тя се установява и проявява с техния образ. И ако ви кажат: Кои сте?, кажете: Ние сме нейни синове, и сме избрани от живия Отец. Ако ви запитат: Какъв е знака на вашия Отец върху ви?, кажете им: Той е движението и покоя.” (51) Учениците го попитаха: В кой ден покоят на мъртвите ще отмине и в кой ден ще настъпи новия свят? Той им каза: Тази хармония , която очаквате, вече е дошла, но не я разпознавате. 57 [52]. Учениците му казаха:”Двадесет и четири пророка говорят в Израел, и всичките говорят за теб!” Той им каза: “ Вие изоставихте Оня, който е жив пред очите ви, и говорите за тези, които са мъртви!”- духом -бел.пр. 58 [53]. Учениците го попитаха: “ Полезно ли е обрязването или не?” Той им каза“ Ако беше полезно , Отец би създал хората още от майките им вече обрязани. Но само истинското обрязване по дух дава всички ползи!” (54) Исус каза, “ Блажени бедните, защото е тяхно Царството Небесно.” (5)Исус каза,” Тези, които не се отрекат от майките и бащите си, не могат да бъдат мои ученици, и тези, които не се отрекат от братята и сестрите си и не вземат кръста си като мен, не са достойни за мене.” 56) Исус каза: Този, който познава света, намира тяло; и света не струва за онзи, който е намерил /само -бел.пр./ тяло. /вместо дух- бел.пр./ (57) Исус каза: “Царството на Отца е като човек, който има добри семена. Врагът идва през нощта и засява плевели между добрите семена. Човекът не позволява /на работниците –бел.пр./ да изкоренят бурените. Той им казва: Ако отидете да изкорените бурените, ще изкорените и житото с тях. Но в деня на жътвата бурените ще се виждат; и те ще бъдат изкоренени и изгорени.” (58) Исус каза: “ Блажен е страдащия; той е открил Живота!” (59) Исус каза: Гледайте Оня, който е жив, докато сте живи, отколкото да сте мъртви /духом- бел.пр./ и да търсите да го видите, и да не можете да го видите. (60) Те видяха един самарянин, който отиваше в Юдея, носейки агне. Исус попита учениците си: Какво ще направи този човек с агнето? Те му отговориха: Ще го убие и изяде. Той им каза: Докато е живо, той не ще го изяде, само ако го убие и стане труп. Те му отвърнаха: Иначе не може и да бъде. Той им рече: Търсете си такова място за покой, че да не станете мъртви /духом- бел.пр./ и да бъдете изядени. 61) Исус каза: Двама ще легнат в едно легло; единият ще умре, другият ще живее. Саломе каза: Кой си ти, човече, чий син? Понеже лежа на леглото ми и яде от масата ми. Исус й рече: Аз съм този, който идва от оня, който е единосъщ с мен; Аз имам онова, което принадлежи на моя Отец. Саломе каза: Аз съм твоя ученичка. Исус й каза: Ето защо аз казвам: Оня, който е единен /по дух- бел.пр./, ще се изпълни със светлина; но оня, който е раздвоен, ще бъде пълен с тъмнина. (62)Исус каза, “ Достойни за моите тайни са онези, на които ги казвам. Което правиш с лявата ръка не бива да узнава дясната.” (63) Исус каза: Имаше един богат човек с много имоти. Той си рече: Ще използувам богатствата си да сея и жъна и садя, да напълня хамбарите си с плод, така че да нямам нужда от друго. Такива бяха мислите в сърцето му; и в същата нощ той умря. Който има уши, нека слуша. 64) Исус каза: Един човек имаше гости; и когато приготви вечерята, изпрати слугата си да покани гостите. Той отиде при първия и му каза: Господарят ми те кани. Той отвърна: Имам да взимам пари от едни търговци; те ще дойдат тази вечер. Ще ида да им дам нарежданията си. Моля да бъда извинен за вечерята. Слугата отиде при друг и му рече: Господарят ми те кани. Той му отговори: Купил съм си къща и съм зает цял ден, нямам време. Слугата отиде при друг и му каза: Господарят ми те кани. Той отвърна: Приятелят ми се жени и трябва да приготвя трапезата. Не мога да дойда. Моля да бъда извинен за вечерята. Слугата отиде при друг и му рече: Господарят ми те кани. Той му каза: Купил съм си чифлик и отивам да си взема рентата. Не мога да дойда. Моля да бъда извинен. Слугата се върна обратно и каза на господаря си: Тези, които бяхте поканили за вечеря молят да бъдат извинени. Господарят каза на слугата си: Иди на пътя и доведи който намериш за вечеря. Купувачи и търговци не ще влязат в местата на моя Отец. 65) Той каза: Един добър човек имаше лозе; и го даде на ратаи да го обработват, за да прибере плодовете от тях. Той изпрати слугата си при работниците да му дадат плодовете от лозето. Те вързаха слугата му, биха го, но не го убиха. Слугата отиде да разкаже на господаря си. Господарят му си рече: Може би те не са го познали. Той изпрати друг слуга; но ратаите го биха също. Тогава той изпрати сина си. Той си помисли: Може би те ще уважат сина ми. Онези ратаи, познали наследника на лозето, вързаха го и го убиха. Който има уши, нека слуша. (66) Исус каза,” Покажете ми камъка, който зидарите отхвърлиха: той е крайъгълния камък.” (67) Исус каза: Който знае всичко, но е пропуснал да познае себе си, пропуснал е всичко. (68)Исус каза: Блажени сте, когато сте мразени и гонени; където и да ви преследват, те не ще намерят място в небесата. 73 [69]. Исус каза: “ Благословени са тези, които са преследвани и в сърцата си. Те са онези, познали наистина Отца! Благословени са тези, които са гладни, защото стомасите на нуждаещите се ще бъдат задоволени.” 70) Исус каза, “ Ако придобиете онова, което е във вас, то ще ви спаси. Ако нямате нищо във себе си, което нямате, ще ви убие.” 71) Аз така ще унищожа тази къща, че никой да не може да я построи отново. (72) Един човек му рече: Кажи на братята ми да разделят бащините владения с мене. Той му каза: О, човече, кой ме е направил да разделям? Той се обърна към учениците си и им каза: Аз не разделям нещата, нали? 73)Исус каза: Жътвата е наистина изобилна, а работниците са малко. Молете се на Господа да изпрати работници за жътвата. (74) Той каза: Господи, има много хора около извора, но никой в него. (75) Исус каза, “ Има мнозина, които стоят на входа, но само отделни ще влязат в сватбената зала.” (76) Исус каза, “ Царството на Отца е като търговец, който имал известно количество стока, но научил за съществуването на истинска перла. Този търговец бил умен, продал всичката стока и купил перлата. Вие също, търсете неуморно и търпеливо съкровище, което молец не прояжда и червей не похабява.” (77) Исус каза, “ Аз съм светлината, която царува над всички. Аз съм /същността на –бел.пр./всичко: всичко произлиза от мен и всичко достига до мен. Разцепете парче дърво: Аз съм там. Повдигнете камък, и вие там ще ме откриете. “ (78) Исус каза, “Защо сте излезли на полето? Тръстика ли да видите, люляна от вятъра? Или човек, в меки дрехи облечен като вашите управници и съдии, които носят фини дрехи, но не разпознават истината?” 79) Жена от тълпата му каза: Благословена да е утробата, която те е раждала и гърдите, от които си сукал. Той й рече: Благословени да са онези, които запазиха думата на Отца истинна! Понеже ще настанат дни, когато ще казвате: Благословена да е утробата, която не е раждала и гърдите, които не са давали мляко. (80) Исус каза, “ Който познава света, е открил тяло, и света не струва нищо за оня, който е открил тяло.” 85 [81].Исус каза: “Нека оня, който е станал богат, да царува, и нека оня, който има сила, да се въздържа от употребата й!” (82) Исус каза, “ Който е близо до мен е близо до огъня, а който е далече от мен, далече е от Царството Небесно.” 87 [83]. Исус каза: “ Образите са видими за хората, но светлината в тях е скрита. В образа на светлината на Отца, тази светлина ще се разкрие. Но образът Му ще е скрит /за нас -бел.пр./ поради / ослепителната- бел.пр./ Негова светлина.” 88 [84].Исус каза: “ Сега, когато се виждате какви сте, радвате се. Но когато видите образите си, били преди вас, нито смъртни, нито видими, как ще го понесете ? “ 85) Исус каза, “ От голяма сила и богатство произлезе Адам: но той не е достоен за вас. Понеже, ако беше достоен, не би вкусил смъртта.” 86) Исус каза: Лисиците си имат свои дупки и птиците си имат свои гнезда, но Синът Човешки няма място глава да положи и да почине. (87) Исус каза: Злочесто е тялото/ човека – бел.пр./, което зависи от тяло. И нещастна е душата, която зависи от тези двете. (88) Исус каза, “ Ангелите и пророците идват при вас и ще ви дадат онези неща, които овладявате. И вие, също- дайте им нещата, които имате, и кажете помежду си, “ Кога ще дойдат да вземат своето?” 89) Исус каза, “ Защо измивате външността на чашата? Не мислите ли, че оня, който е направил вътрешността е същия, който е направил външността?” (90) Исус каза, “ Елате при мен, защото моето иго е леко, моята власт е блага, и вие ще намерите за себе си покой.” 95 [91]. Те му казаха: “ Кажи ни кой си, за да ти повярваме.” Той им рече: “ Вие изследвахте външността на небето и земята, но не разпознахте Оня, който е пред вас! И този момент вие не знаете как да изследвате! “ 92) Исус каза: Търсете и ще откриете; но нещата, за които ме питахте тези дни и които не съм ви още казал, сега желая да ви кажа, но не сте ги потърсили. 93) Исус каза: Не давайте святото на кучетата, защото ще го заровят на бунището. Не хвърляйте перли на свинете, за да не ги направят.... 94) Исус каза: Който потърси, ще намери. И който почука, ще му се отвори. 95) Исус каза, “ Ако имате пари, не ги заемайте за собствена облага. По-добре ги дайте на някой, от когото не ще се върнат обратно.” 96) Исус каза, “ Царството на Отца прилича на жена, която взе малко мая, сложи я в тестото и направи огромни самуни хляб. Който има уши, нека слуша!” (97) Исус каза: Царството на Отца е като жена, носеща делва, пълна с храна. Докато вървеше по дългия път, дръжката на делвата се счупи и храната потече зад нея по пътя. Тя не знаеше, не забеляза бедата. Когато пристигна в къщи, тя свали делвата и я намери празна. 98) Исус каза, “ Царството на Отца прилича на мъж, който искаше да убие важна персона. В къщи той извади кинжала и го заби в стената, за да разбере дали ръката му е достатъчно здрава. После той уби големеца.” 99) Учениците му казаха: Братята ти и майка ти стоят отвън. Той им рече: Тези тук, които вършат волята на моя Отец, те са мои братя и моя майка, те са ония, които ще влязат в царството на Отца. 100)Те показаха на Исус златна монета и му казаха: Служителите на Цезар искат високи данъци от нас. Той им отвърна: Което принадлежи на Цезар, дайте го на Цезар, което е на Бог, дайте го на Бог; и което е мое, дайте ми го. 101)Исус каза: Който не е намразил баща си и майка си като мен, не може да бъде мой ученик. И който не обича баща си и майка си като мен, не може да ми е ученик. Понеже майка ми...., но истинска.... ми даде живот. 102) Исус каза: Проклети да са Фарисеите, понеже са като куче, лежащо в яслите на добитъка; нито яде, нито дава на добитъка да яде. 103) Исус каза, “ Благословен е оня, който разбира по кое време ще дойдат разбойниците, така че да стане, събере силите на своето владение и се въоръжи преди те да влязат.” 104) Те му казаха: Ела, нека днес да се помолим и постим. Исус рече: Какъв грях съм сторил или в какво съм сломен? Но когато младоженецът излезе от сватбената зала, нека тогава да постят и се молят. 105) Исус каза, “ Който опознае баща си и майка си, ще бъде наречен син на блудница.” 106) Исус каза: Когато направите двамата едно, тогава ще станете синове човешки. И когато речете на планината да се отмести, тя ще се премести. 107) Исус каза, “ Божието царство прилича на овчар, който има сто овци. Едната от тях, най-едрата, се отдалечи. Той остави деветдесет и деветте и потърси едната, докато я намери. И като се потруди, той каза на овцата, “ Обичам те повече от останалите деветдесет и девет.” 108) Исус каза: Който пие от устата ми, ще стане като мен, и аз ще стана като него, и всички тайни неща ще му се разкрият. 109) Исус каза: Божието царство е като човек, който имаше на нивата си скрито имане, за което не знаеше. И след като умря, остави го на сина си. Синът също не знаеше, взе нивата и я продаде. Човекът, който я купи, дойде и както ореше, намери имането. Той започна да заема пари на когото пожелае. 110) Исус каза: Който е открил света и е станал богат, нека се откаже от света. 111) Исус каза: Небето и земята ще се поклатят пред вас, и живият, дошъл от Живия не ще види смърт или страх, защото Исус казва: Който е намерил себе си, за него света не струва нищо. 112) Исус каза: Проклета да е плътта, която зависи от душата; проклета да е душата, която зависи от плътта. 117 [113].Учениците му казаха: “ В кой ден ще дойде Царството Божие?” “ То ще дойде, когато не се очаква. Никой няма да каже: Вижте, то е тук! или Гледайте, то е там! По- точно царството на Отца е разстлано вече над земята, но хората не го виждат.” 114) Симон Петър им каза: Нека Мария да си отиде от нас, защото жените са незначителни за живота. Исус каза: Вижте, аз ще я водя така, че да я направя мъж, така че също да може да стане жив дух като мъжките. Защото всяка жена, сторила себе си мъж, ще влезе в Царството Небесно. Превел от английски: Костадин Боянов
2005-02-13