БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Проклятие

(blackvampire)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Вечерта полита чиста, аз се спускам опетнен, моята съдба е тъй проклета, плувам в чужда кръв едвам отнета. Искам да умра и веднъж завинаги да спра разрушителната сила на мига.