БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ЕРЕТИЧНО

Светлана Йонкова (светлана)

Раздел: Любовна лирика  Цикъл:

Звездите са запалени цигари,
а онзи лунен резен като устна
прехапана, ме лъже че съм стара и
смешна с непослушните си чувства.,

Ще богохулстват даже боговете,
когато им разкажа свойта драма:
класическа - нали е с нож в сърцето,
банална пък - защото бяхме двама.

... Но как умее Юда да обича!
Изгарях в търсещите му обятия...
Повярвайте ми, той е симпатичен,
но не любов е кръстът, а разпятие.

И стиснах зъби. И целунах Юда,
защо пък грешник грешника да съди!
Но докато светците се потрудят,
аз зная да обичам и през зъби.


2005-02-04