БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

На мама

Нели Димитрова Й. (юнга)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Пропукана е стомничката пъстра
на детските ми спомени щастливи.

Изтичат бавничко, на бели пръски,

вълшебни дни и тихо си отиват.

Сълзят и се стопяват неусетно,
а времето грижливо ги събира,
навярно да ги върне в друго детство
на някой палав и бъбрив немирник…

Изтичат бавно, но един остава -

като милувка ласкава и няма

на дъното лъчист се утаява  

и топъл грейва образът на мама.


2005-01-26