БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

КАК СЕ ВДЪХВА ДОВЕРИЕ

Любомир Георгиев Занев (любомир)

Раздел: Експериментална поезия   Цикъл: 2005 2005 2005 2005 2005

Не ми казвай
колко пари
имаш на сметка!

И кредитните си карти
не ми показвай.

 Докажи ми само
инвестициите,
които си вложил
във чувства.
 ……………….
…И после ела
да си поговорим
за това – как се вдъхва
                                 доверие…


2005-01-21