БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


ТРИПТИХ ПО ПОВОД РАДОЙ (-№1-)

Илия Димитров Мечков (me4kov)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

ТРИПТИХ ПО ПОВОД РАДОЙ

 

№1   Вечерта
                      
след която
            
приятелят замина


Тишина
Избеляло-сивкава настилка
Олющени стени
Тъма
Бледа лунна светлина
Котка тръгнала в нощта

Светлинка от догаряща цигара
Между плочките трева
Тихи гласове
Чешмичка стара
Слаб ветрец спомени навява

Смет до боклучените кофи
Цигарата догаря
Шепота затихва
И отново тишина

Неочаквано пламъче проблясва
Огрява в сянката лица
Играе, ту накланя се, ту мята
Укроти се в шепа сгрята

И пак обгърнати в тъмнина
Кучешки лай, дрънчене на трамвай
О съкровени спомени
Слаби светлинки в нощта

Нежност и тъга идат от времето отминало
Погледи съзерцаващи нощта
Колко топлота, уют и обич
Завинаги,
              Завинаги оставащи


Сякаш нищо не се е променило
Тишина, спокойствие
Пак не сме ли същите?

Някъде далече там
За миг долетя
Звъннал детски смях

Стреснати, невярващи
Но нали завинаги щяхме да
останеме деца

Времето продължава безмълвно да тече

Трима сме сами в нощта

                                                                 (1992г.)


2005-01-18