БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


...

Събка Митева (abyss)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Когато дъждовете проговарят
с дъх на чанове
и гайди помъдрели,
а зад клепачите ми пощуряват
божурени поляни,
дръзко разцъфтели.
Тогава
януарските слънца
с мене спорят,
от гняв безсилен побелели
и среднощните паважи
сянката ми гонят,
до мен
да се докоснат неуспели.
Не ме е страх,
повярвай ми,
не ме е страх дори да онемея! –
Порталите
във мене са отворени
за сливане
с космичните предели.


2005-01-17