БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


На Илияна

(rara)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Дочака изгрева и пусна своите сълзи, стекоха се без думи без погледи- сълзи. Тя приюти всички птици в своето гнездо, а когато те отлитаха тя се подслоняваше под парещите капки на дъжда. Дете на слънцето. Зора. Дете събрало в длани своята тъга. Сестра-докосваща струните на моята душа.
2005-01-12