БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Клаустрофобия

димитър к. димитров (хосе)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Затворникът изрови тавана с ръце.
крещейки ужасни проклятия,
удави мазилката в кръв.
Зад решетките пазачи,
залагаха на любими хлебарки

После поиска нови ръце,
и те му ги дадоха.
С тях го снимаха за архива,
и затръшнаха напреко вратата.

Затворникът издълба пода с крака.
Кашляше силно и много хриптеше,
че чуканите му бяха бургии.
Зад решетките пазачи,
пяха стари градски песни

После поиска нови крака.
и те му ги дадоха.
С тях го снимаха за архива,
и затръшнаха напреко вратата

Затворникът изгриза решетките.
забивайки устни в металните пръчки,
яростно дъвчеше своите зъби.
Зад решетките пазачи,
си подаваха свита цигара.

После поиска нова уста.
И те не разбраха какво казва.
Нищо, все пак добре се посмяха.

2004-12-28