БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


РОЖДЕСТВЕНО

Мария Атанасова Мичева (жива_вода)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

 

Как искам…

а не мога да заплача.

Как искам да оплача днес света.

Дали Създателят сега е мрачен,

разкаян,

зарад първата душа?

Провиждал ли е Той,

че ще разпънем

на кръста Вяра и Спасение, Любов?

И негово подобие ли бяхме

”Убий го!”, виейки.

От този свят суров

сълзите ме препълват,

а не мога

една сълза за него да отдам…

Душата ми се гърчи от тревога –

Създателят е безнадеждно сам.