БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Коледно

Божидар Иванов Пангелов (bogpan)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Нощта е къса като дъх и дълга като вик – жена, която трудно ражда ден. Пламък пробляснал над вода: единствен, невидим, свещен. Неподвижна звезда. Не отминава нищо родено във Дух. Не се и повтаря. Кръговратът е счупен – след живота идва живот. Смърт няма. О, майко – раждай! Глас божи над мрака: “ роди се…”
2004-12-23