БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Вдъхновяваш ме

(ariel)

Раздел: Еротична поезия  Цикъл: НОЩТА Е ГОЛА

Вдъхновяваш ме.
Търся очите ти
в изгрева.
Наричам звездите
с твоето име.
И вярвам сляпо 
в
нашите бели нощи.
Тъмнината
е мека и златна
в ръцете ти.
А аз съм чаша
без дъно
наливай в мен
още нежност.
Напълни ме догоре
с любов.
После отпивай
м
алки пенливи глътки
до зазоряване.
С
лънцето ще изгрее
в очите ти.
Вдъхновявай ме
всяка нощ.


2004-12-22