БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Съмнение

Бела Ноева Чернева (бела)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Започна като тършуване в най-мирното на душата ми, където пазя спокойните думи и търся, и викам усмивките, порасна в бушуване- монотонно под стълбите на съня се загнезди и кошмарите повика на помощ да премятат в акробатики сложни всяка мисъл и всяко усещане, покатери се до най-умореното на сърцето ми, където приспивам любовта и надеждите и избухна като погълване, за да се изгубя в най-страшното на мига ми от делници
2004-12-19