БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


По пътя

(rara)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

По пътя. По гарите. По лицата. По горите. По огледалата. Скитам. По цветните пътеки на душата.