БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Среднощни листопади

Mary_an Angelova (my soul)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Ех, пак разбих едно сърце...

Нима сърцето може да бъде разбивано?

 

Сега навярно си се свил

между замръзналите листопади

на някой позабравен полунощен мост.

Уверено и бавно събличаш късче по късче назабравимото,

за да почистиш себе си...

от мен.

Течението ме завърта объркано

и ме понася на рали между хлъзгавите камъни.

Нямаш избор - даряваш му всички мигове -

и ценните,

и недоизживяните,

защото иначе рискуваш ти да се озовеш там долу -

умираща надежда в непрощаващия бързей на вечността.

Разбирам те,

винаги си бил така уверен,

дори в пресилената драма на собственото си безсилие.

 

Нима сърцето може да бъде разбивано?