БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Дъждовно

Росица Симеонова Скализи (ariana)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: СТИХИИ

Дъждът ме мами с чистотата си...
Не искам да му устоя!
Не искам кротко да стоя под стряхата,
аз искам с него да валя!

Аз искам над света да се разпръсна,
като очакван Божи благослов.
Изсъхна ли, отново да възкръсна
във розов облак от любов...

(07.05.2004)
2004-12-05