БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Сърцето

Божидар Иванов Пангелов (bogpan)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Гледам дните. Езиците едва помръдват в устните – много звуци, а нищо не казват. Ръцете изпъват кожата – едно лято се отдалечава. Ниските листи на кестена Понякога потрепват от капката – едва потрепват… Ритъм на горчивият дъжд. Във промеждутък на живот или в неспокоен сън ме връща споменът – в мъгла, която разцъфтява. Единствена лъжа е паметта и котва. О, вие ветрове на хълма – чуйте! Забавено тупти сърцето, но не иска смърт. Грабнете, разпръснете цвят и орис във градината на облаците сведени. Там днеска слънчеви деца се смеят … Сърцето е знак.
2004-12-01