БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Бездомникът с куче

Събка Митева (abyss)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Бездомникът с куче,
приседнал някъде 
в ръждивото безвремие…
Един споходил ме отдавна случай,
но боднал в мене
стряскащо съмнение.
И все си мисля от тогава,
вторачила се в себе си объркана,
дали на него милостиня аз съм дала,
или подавайки му хляба,
всъщност, душата ми е просила…