БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Аз и вечерта

Ирена Иванова Гинева (рени)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Късна вечер потропа на моята врата и безшумно промъкна се в топлата стая, недоволно загледана в къс светлина, причинен от угасваща свещ....Тишина. Аз погледнах я мило, вечерта нежноалена как пристъпва на пръсти към моята ръка и поднесох и чаша с мечти незабравени- тя пое я полека и отпи след това. После двете със нея се спуснахме във вихър от спомени и забравихме всичко в този миг на тъга....... ..и внезапно прегърнати спряхме в средата на стаята, а край нас неусетно свещта догоря....
2004-11-19