БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

/“Смях будят, бъхтейки, мислителите…”/ - Игор Губерман

Славимир Генчев (бард)

Раздел: Преводна поезия  Цикъл: Игор Губерман - преводи

+++ Смях будят, бъхтейки, мислителите - ту гръмогласно, ту безшумно, че разумът е недействителен, реалността щом е безумна! О О О Смешно, как тужатся мыслители - то громогласно, то бесшумно - забыв, что разум недействителен, когда действительность безумна.
2004-11-18