БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ГРЕШНИЦА

Светлана Йонкова (светлана)

Раздел: Философска лирика  Цикъл:

"Но горко вам ... защото затваряте небесното царство ...
защото сами вие не влизате, нито
влизащите оставяте да влизат"

Матея 23:13

Аз не съм християнка. Но всеки човек ми е брат,
без значение вярва ли той във Аллах или Буда...
Всеки има свещеното право на избор богат,
стига изборът силната обич в духа да пробуди.
Затова се опитвам на всеки с любов да простя,
без значение колко езичници бродят в духа ми.
Но не е ли Христос, който пише по моите листа,
щом дори ереста опрощава и снема греха ми?
Аз не съм християнка... Христос ми е свиден кумир, а нали
от кумири се пазя тъй, както от сянка?
Който люби земята - обича и звездната шир;
аз обичам не само Исус - и не съм християнка!
Християните ходят по черкви, по служби,
и пак
се препъват във своя свещен фанатизъм,
обаче
аз не мога така. И навярно съм кръгъл глупак,
че се мъча Христос да спася от набожни палачи.
Любовта като кръв се застъпва за всеки от нас,
без да пита луна или кръст крие нашата сянка!
 
Мой Христосе, дали пък във онзи, във съдния час,
няма с хумор да кажеш, че аз съм добра християнка?2004-11-05