БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Слепота

Славимир Генчев (бард)

Раздел: Гражданска лирика  Цикъл:

На П. К. Яворов Разбити бяха всички чети на жаждата за свобода. Войводите измряха с клетви по македонските бърда. Затвори любовта безшумно най-хубавите си очи и трябваха съдбовни думи, с които да я премълчи. Кой знае, може би отдавна при него бе дошла нощта: от времето на ярка слава и ненаситна самота? Да счупим траурната котва на този кратък епизод между куршума на живота и края на един живот! Поетът може да е сляп, низвергнат, неразбран, невинен. Но никога - дотолкоз слаб, че да не може да загине. 1985 г.
2004-10-26