БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

~***~

Димитър Недялков Стефанов (cliff_burton)

Раздел: Източни форми (рубаи, хайку, танка)  Цикъл:

Гледам звездите, изцъклено студени. Мисъл за тебе?
2004-10-26