БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

По двама

(sinner)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Стоя до стъклото

зад него се ражда нощта,

и потропва в ритъм

на танго в полунощ

 

аз гледах навътре в нея

умолително да ме пусне -

отвън съм...

 

и там си останах -

пускала само по-двама...


2004-10-20