БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Парченца

(sinner)

Раздел: Еротична поезия  Цикъл:

Парченца ананас се наместват в гънките на кожата ми.
Парченца от устните ти отпиват сока полепнал по мен.
Парченца от устните ми поемат плода.
Парченца сладост потъват в мен.
Парченца младост ни взимат в плен.
Парченца мигове ни разтварят в сироп.
Парченца погледи ни давят в пот.
Парченца стенания свалят преградата.
Парченца от езика ти се плъзгат по бялото...
Парченце очертание на гърдите ми.
Парченца от мен, засмукват устните ти.
Парченца от теб отпивам.... отпускам се.
Парченца от нощта се откъсват.
Парченцата събирам ... сглобявам картината...
Парченце от нея ми стига да се утоля до насита.

2004-10-19