БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Творението

Здравко Иванов Димов (благословения)

Раздел: Авторска песен  Цикъл:

Цветята разказват ми и облаците не мълчат, и вятърът нашепва ми, и провиква се гърмът. Ледът светлей, искри и водопадите трещят, и луната ми говори, и вълните шумолят... Всичко Си създал, о, Господи, с мъдрост и знание. Изкусният Творец, Създателят, хвалят Те Твоите творения! И аз Те хваля, Начинателю на все, с туптенето на своето сърце, с всяко дихание и сълза, разбирайки, но малко, мъдростта.
2004-10-12