БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


По пътя нагоре

Георги Здравков Грънчаров (bulgarian_pride)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

По пътя нагоре

Напред, напред ще продължавам,
по път, осеян с куп несгоди.
С балон ще литна, с лодка ще плавам,
в преспи ледени ще ходя.

По пътя може да съм сам,
а може другиго да зърна.
Ако е враг - не ще се дам,
приятел ли е - с мен ще тръгне.

И вечно ще вървя нагоре,
докато има накъде.
Напред ще продължа, в простора
на всички славни върхове.

За всеки път е отреден -
аз сам поех по своята посока.
Ако поискаш, тръгни с мен!
Или избираш бездната дълбока?!


2004-10-12