БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


В сезона на умиращите гълъби

Камелия (камелия)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Поиска да политнеш нависоко,
но с облаци закриха слънцето над тебе.
Поиска да се радваш на живота,
но този порив в злоба бе погребан.
Поиска да политнеш нависоко,
но стъпкаха мечтите ти без време,
проникнаха в душата ти дълбоко,
успяха ветровете да ти вземат.
Предлагаха ти мрачните пустини
на свойте лицемерни светове,
а ти мечтаеше за океани сини
и пляскаше уплашено с криле
Поиска да политнеш нависоко,
но силата им щеше да отнемеш,
отрязаха крилете ти дълбоко,
защото бяха те ограничени.
Отвори ти прозореца широко,
тъгуваше за звездното небе,
поиска да политнеш нависоко,
но падна на земята без криле.

И колко жалки и нищожни червейчета
се мислят за всесилни богове...
А покрай тях светът нашепва истини
сред плясъка от счупени криле.


2004-10-01