БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


На изживените и бъдещи завръщания

(сенкин)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:ти си
топла
си
толкова топла,
толкова топла, когато обгръщаш

толкова топла, когато обгръщаш
мен - със ръце
със крака
със крака и ръце всеки мъж
- всеки
някого
някоя
някога:

всеки

топлината е дар
дъхав дом
сънен храм
сънен храм за спасение
вечно връщане вечно блаженство
вътреутробно и нежно
люлеене стихващо
песен

обгръщам
те
тебе, обгръщаща
жива
обгръщам обгръщане
всичко

любов

...

не, няма завръщане
друго

от тази чужда,
хладна пустота

зад вратата във ума ми

.
.
.