БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Огнено

Галя Добрева Николова (Fabiana)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:


Правя се на безразлична,
а душата ми вулкан,
в миг гореща лава
ще разплиска,
от бълбукащ океан.
Правя се на безразлична,
а косите огнени искри,
с вятъра танцуват,
вятър огнено хоро изви.
Правя се на безразлична,
дланите ми нажежени,
ледени стени ще разтопят
и светкавици очите,
морска шир ще набраздят.
Правя се на безразлична,
тялото ми клада,
като огнен змей свисти,
ще погълне без пощада,
жертвеното агне,
всички вещици ще изгори.
Правя се на безразлична,
а нозете ми...
подпалени стърнища...
Правя се.


2004-09-22