БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Съчинено, в минути на объркване...

(dragon)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Прашна и страшна, Горяща, искряща........сива, студена, Като смърт – вледенена.. ....съдба Прозорци замъглени, тъмни, уморени.. сякаш са заспали.... във хиляди кристали...... затварят се очите, угасват светлините... заспиваш в тъмнината, да почувстваш свободата......