БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Есенно

(ariel)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: СЕЗОНИТЕ НЯМАТ ВЪЗРАСТ

Замлъкнали устни
изпращат
безмълвни сигнали
към огъня,
който ги подмина.
Замръзнали рози
сънуват
красиви ухания
и оплакват
бодлите си пречупени.
Забравени песни
се лутат бездомни
в тъмното и търсят
светла душа –
да ги изпее.
2004-09-17