БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ЧЕРНО БЯЛО

Боян Митков Паничаров (absolute)

Раздел: Сюрреалистична поезия  Цикъл: ПО ПЪТИЩАТА НА СЪРЦЕТО

Загледай се в чернилка горчива на дъното на чашата:
утайка от кафе, сълза преглътната и пепел от цигара 
неволно паднала, пътека криволичеща, победа стара,
откъснат цвят от лилия, мастилница, перото чакаща.

Кога ще дойде приливът пречистващ на съмнението,
та листът сух да се превърне в ретина трептяща,
за да прогледнеш в белотата сляпа, пенеста, кипяща,
загубил песъчинка сред вълните, но възвърнал зрението?

 

 

 


2004-09-17