БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Х Х Х

Божидар Иванов Пангелов (bogpan)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Звездите все повече набъбват във все по-дълбоко синьото и корените на дърветата високи все повече оплитат ромона на мъртвите. Спокойствието тяхно вдишват. Топлият вятър от юга не ще те отмине стена на пустинята и тези косачи на слънцето ще си припяват ехой... ехой...
2004-09-16