БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


בי Есен°Лик בי

А-BB (atanas borisov)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: безСезонни сМЕСЕЦИ


    Oчаквам тихата тъга на есенните дни
    да дойде пак във мойто време спряло
    и листопадът вял във горските очи
    да скрие раните в сърце осирутяло!
 
       Да заридаят тихо сънни небеса
    размиващи носталгия и дъх на шума,
     примесени със болка,но и с красота,
    които винаги през ЕСЕНТА ги има!  

2004-09-14