БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

­Бистро

Гриша Трифонов (трифонов)

Раздел: Философска лирика  Цикъл: Градовете където не сме

С глас на преглътната сълза пропява виното,
просветва с цвят на женско рамо голотата му,
та няма как да чуем: хълмовете се надигат
и хукват някъде на запад-югозапад.

Реката все по-упорито се вглъбява в себе си,
крака на рибите прорастват и по пясъка,
обърканите им следи чертаят крехки ребуси,
а после се изгубват сред лозя и макове.

Безречен, мостът от тревата е по-нисък.
Изправя се дъгата му изящна, а довчера
окръгляше света край нас и го избистряше -
едно око, в очите ни загледано с доверие.

Далеч оттук реката хълмовете ще намери,
ще ги умие трескаво и в миг ще се припомни,
листата, плувнали по нея, ще размахат перки,
нов мост в тръстиките ще пусне корен.

А над бистрото мракът своите криле надвесва.
Замлъква в чашите студени виното, привършва.
След миг и в нас ще стихне бистрата му песен -
добре да чуем как свисти косата. И ни скършва.

Мигът отлита. Иде сервитьорът - Божи пратеник
и свети в дланите му истина с нюанс на женско рамо.
И пак сме толкова красиви, ласкави и праведни!
Като на снимка в черна рамка.


2004-09-13

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)